Dostępne lektury:

Polecane strony:

  • W przerwach w czytaniu książek polecam Lineage 2, wszystko o doskonałej grze jaką jest na stronie L2 Polska, lineage 2 polska. Zapraszamy w wolnej chwili do zapoznania się z ta grą.
  • Fachowa reklama dla bibliotek i nie tylko www.saskastudio.pl, zapewni właściwą promocję każdej bibliotece.
  • kancelaria notarialna Olsztyn

Lektury on-line Olsztyn: Chlopi

Tomy: 1 2 3 4

wieczora, dopiero na samym zmierzchu całkiem się uspokoiło i przyszła noc cicha, ciemna i
chłodnawa.
A nazajutrz dzień podniósł się bardzo cudny, niebo było bez chmur i modrzało kiej opłukane,
ziemia polśniewała rosami, śpiewały radośnie ptaki, a wszelaki stwór pławił się z lubością
w rzeźwym, pachnącym powietrzu.
Zaś w Lipcach wróciło wszystko do dawnego, ale skoro jeno słońce wyniesło się na parę
chłopa, to jakby zmówieni wszyscy zaczęli wychodzić do żniwa, że ano z każdej chałupy
ruszali całą gromadą, z każdej chałupy błyskały sierpy i kosy, z każdego obejścia wytaczały
się wozy na miedze i polne drożyny.
A kiej sygnaturka zaświegotała na kościele, już każden stojał gotowy na swoim zagonie i
posłyszawszy dzwonienie, a jak poniektórzy na co bliższych polach i przejmujące granie organów,
jęli odmawiać pacierze, kto przyklękał, kto nawet modlił się w głos, kto jeno wzdychał
pobożnie nabierając przy tym tchu i mocy, a każden się żegnał, w garście spluwał, nogami
krzepko w zagon się wpierał, przyginał grzbiet i żarliwie imając się sierpa czy kosy zaczynał
rznąć i kosić.
Wielka, uroczysta. cichość przejęła żniwne pola, zrobiło się jakby święte nabożeństwo
znojnej, nieustannej i owocnej pracy.
Słońce podnosiło się coraz wyżej, skwar wzmagał się z godziny na godzinę, ogniste blaski
zalewały pola i żniwny dzień potoczył się kiej to pszeniczne złoto i dzwonił kiej złotem
ciężkim, źrałym ziarnem.
Wieś ostała pusta i jakby wymarta, chałupy były pozawierane, ba wszystko, co jeno żyło
i mogło się dźwignąć z miejsca, ruszało do żniw, że nawet dzieci, nawet stare i schorzałe,
nawet pieski rwały się z postronków i ciągnęły od opustoszałych domostw za narodem.
Że już na wszystkich polach, jak jeno było można sięgnąć okiem, w straszliwym skwarze,
wśród zbóż złotawych, w rozmigotanym i ślepiącym powietrzu, od świtu do późnego
wieczora połyskiwały sierpy i kosy, bielały koszule, czerwieniały wełniaki, gmerali się niestrudzenie
ludzie i szła cicha, wytężona robota i nikto się już nie lenił, na somsiadów nie
oglądał, o niczym drugim nie myślał, a jeno przygięty nad zagonem kiej wół, w pocie czoła
pracował.
Tylko jedne pola Dominikowej stojały opuszczone i jakby zapomniane; ziarno się już sypało
z kłosów, zboża mdlały od suszy, a nikto się tam nawet nie pokazał, z lękliwym smutkiem
odwracano od nich oczy, niejeden już wzdychał nad nimi, niejeden drapał się frasobliwie,
oglądał trwożnie na drugich i potem jeszcze skwapniej przypinał się do roboty, nie pora
była deliberować nad taką marnacją i upadkiem.
Albowiem te żniwne dnie toczyły się już kiej koła rozmigotane złocistymi szprychami
słońca i przechodziły jedne za drugimi, a coraz chybciej, i zarówno znojne, i zarówno ciężkim
a radosnym trudom oddane.
A wkrótce po paru dniach, że czas był wybrany i pogody cięgiem dopisywały, to wzięli
pożęte zboża wiązać w grubachne snopy, ustawiać je na zagonach mendlami, a z wolna przewozić
do Lipiec.
Że już bez przerwy toczyły się ciężkie, nastroszone wozy; toczyły się ze wszystkich pól,
wszystkimi drożynami i do wszystkich na ścieżaj powywieranych stodół, jakoby sypkim złotem
nabrane fale rozlały się po drogach, podworcach i klepiskach, trzęsły się nawet nad staw,
nawet u drzew nad drogami wisiały złote, słomiane brody, a wszystek świat rozpachniał się

Strony:
