Dostępne lektury:

Polecane strony:

  • W przerwach w czytaniu książek polecam Lineage 2, wszystko o doskonałej grze jaką jest na stronie L2 Polska, lineage 2 polska. Zapraszamy w wolnej chwili do zapoznania się z ta grą.
  • Fachowa reklama dla bibliotek i nie tylko www.saskastudio.pl, zapewni właściwą promocję każdej bibliotece.
  • kancelaria notarialna Olsztyn

Lektury on-line Olsztyn: Chlopi

Tomy: 1 2 3 4

- Nie uchwalimy! Nie chcemy! - wsparło go ze sto krzyków.
Naczelnik zmarszczył się groźnie.
Wójt struchlał, a pisarzowi jaże spadły z nosa okulary, jeno Grzela się nie strwożył, wparł
w niego harde ślepie chcąc jeszcze cosik dodać, gdy stary Płoszka wystąpił i skłoniwszy się
nisko zaczął pokornie:
- Dopraszam się łaski wielmożnego naczelnika, co rzeknę, jako to po swojemu miarkuję:
szkołę juścić uchwalić uchwalim, ale widzi się nama, co za dużo złoty i groszy dziesięć z
morgi. Czasy teraz ciężkie i o grosz trudno! To jeno chciałem rzec.
Naczelnik nie odpowiedział zatopiony w jakowychś dumaniach, że jeno kiej niekiej kiwnął
głową jakby przytakująco i oczy przecierał, więc ośmielony tym wójt siarczyście przemawiał
za szkołą; po nim i jego kamraty parły do tego samego, młynarz zaś pyskował najżarliwiej,
nie zważając na ostre przycinki Grzelowych stronników, aż wreszcie zgniewany
Grzela zawołał:
- Przelewamy jeno z pustego w próżne - i upatrzywszy sposobną porę przystąpił i śmiało
spytał:
- A niby jaka to ma być ta nowa szkoła?
- Jak i wszystkie! - wyrzekł otwierając oczy.
- To my akuratnie takiej nie potrzebujemy!
- Na swoją uchwalim i pół rubla z morgi, a na inszą ni szeląga.
- Co nam taka szkoła, moje uczyły się bez trzy roki, a też ni be, ni me.
- Ciszej, ludzie, ciszej!
- Rozbrykały się barany, a wilk jeno patrzeć, jak skoczy na stado.
- Pyskacze juchy, nową biedę wypyskują la wszystkich.
Pokrzykiwali jeden przez drugiego, że uczynił się srogi gwar, każden bowiem dowodził
swojego i przepierał drugich, rozgrzewali się coraz barzej, rozbili się na kupy i wszędy zawrzały
spory a kłótnie, zwłaszcza Grzelowe stronniki pyskowały najgłośniej i najzawzięciej,
powstając przeciw szkole. Na próżno wójt, młynarz i gospodarze z drugich wsi przekładali,
prosili, a nawet i strachali Bóg wie czym, większość srożyła się coraz zuchwalej, wygadując,
co jeno komu ślina przyniesła.
Zaś naczelnik siedział, jakby nie słysząc niczego, szeptał cosik z pisarzem, dając się im
wygadać do woli, a kiej mu się widziało, co mają już dosyć płonego szczekania, kazał zadzwonić
wójtowi.
- Cicho tam! cicho! słuchać! - spokoili sołtysi.
A nim się do cna przyciszyło, rozległ się jego głos rozkazujący:
- Szkoła być musi, rozumiecie! Słuchać i robić, co wam każą!
Srogo przemówił, jeno co się nie ulękli, a Kłąb chlasnął na odlew:
- Nie przykazujem nikomu chodzić na łbie, to niechże i nama pozwolą się ruchać, jak
komu wyrosły kulasy.
- Zawrzyjcie gębę! Cicho, psiekrwie! - klął wójt, na darmo dzwoniąc.
- Co rzekłem, to przywtórzę, że w naszej szkole muszą się uczyć po naszemu.
- Karpienko! Iwanow! - ryknął na strażników, stojących w pośrodku ciżby, ale chłopi w
mig ich ścisnęli między sobą, a ktosik im szepnął:
- Niech jeno któren tknie kogo... nas tu ze trzystu... miarkujcie...
I wraz się rozstąpili czyniąc wolne przejście, a tłocząc się za nimi przed naczelnika z głuchą,
rozjuszoną wrzawą, przysapując jeno, a klnąc i wytrząchając pięściami, zaś raz po raz
ktoś wyrywał się z kupy z ozorem:
- Każde stworzenie ma swój głos, a jeno nam przykazują mieć cudzy.

Strony:
