Dostępne lektury:

Polecane strony:

  • W przerwach w czytaniu książek polecam Lineage 2, wszystko o doskonałej grze jaką jest na stronie L2 Polska, lineage 2 polska. Zapraszamy w wolnej chwili do zapoznania się z ta grą.
  • Fachowa reklama dla bibliotek i nie tylko www.saskastudio.pl, zapewni właściwą promocję każdej bibliotece.
  • kancelaria notarialna Olsztyn

Lektury on-line Olsztyn: Chlopi

Tomy: 1 2 3 4

- Pan Jezus by ta stworzył złe! Juści! Człowiek to jak ta świnia, wszyćko musi swoim
ryjem pomarać! - rzekła surowo Hanka, iż pomilkły.
Słońce już się było wyniesło galancie i mgły opadły do znaku, kiej dopiero ode wsi zaczęły
nadchodzić kobiety.
- Robotnice! Czekają, aż im rosa przeschnie, żeby se nie zamoczyć kulasów - szydziła
Hanka.
- Nie każdy tak łasy na robotę jako wy!
- Bo nie każdy tak musi harować, nie każdy! - westchnęła ciężko.
- Wasz wróci, to se odpoczniecie.
- Już się do Częstochowskiej ochfiarowałam na Janielską, bych jeno powrócił. Wójt
obiecował go na dzisia.
- Z urzędu wie, to musi być, co i prawda. Ale latoś sporo narodu wybiera się do Częstochowy.
Organiścina pono idzie i powiadała, co sam proboszcz oprowadzi kompanię!
- A któż mu to poniesie brzucho! - zaśmiała się Jagustynka. - Sam go nie udźwignie bez
tylachny karwas drogi. Obiecuje, jak zawdy.
- Byłam już parę razy z kompanią, alebym co roku chodziła - westchnęła Filipka zza wody.
- Na próżniaczkę kużden łakomy.
- Jezu! - ciągnęła gorąco, nie bacząc na przycinki. - A dyć to człowiek jakby szedł do
nieba, tak mu jest w tej drodze lekko i dobrze. A co się napatrzy świata, a co się nasłucha, co
się namodli! Jeno parę niedziel, a widzi się człowiekowi, jakoby na całe roki zbył się bied a
turbacji. Jakby się potem na nowo narodził!
- Prawda, to łaska boska tak krzepi! Juści - przytwierdzały niektóre.
Od wsi, ścieżką nad rzeką, między szuwarami a gęstą, młodą olszyną, przemykała się ku
nim jakaś dziewczyna. Hanka przysłoniła oczy od słońca, ale nie mogła rozeznać, dopiero z
bliska poznała Józkę, która leciała, jak jeno mogła, już z dala krzycząc i wytrząchając rękami:
- Hanuś! Antek wrócili! Hanuś!
Hanka prasnęła motyczką i porwała się kiej ptak do lotu, ale się w mig opamiętała, opuściła
podkasany wełniak i chocia ją ponosiło, chocia serce się tłukło, że tchu brakowało i ledwie
poredziła przemówić, rzekła spokojnie jakby nigdy nic:
- Róbcie tu same, a na śniadanie przychodźta do chałupy.
Odeszła z wolna, bez pośpiechu, przepytując Józkę o wszystko.
Kobiety poglądały na się, do cna stropione jej spokojnością.
- Jeno la oczów ludzkich taka spokojna. Żeby się nie prześmiewali, co jej pilno do chłopa.
Ja bym ta nie wytrzymała! - mówiła Jagustynka.
- Ani ja! Bych się jeno Antkowi nie zachciało nowych jamorów...
- Nie ma już na podorędziu Jagusi, to może mu się odechce.
- Moiście! Jak chłopu zapachnie kiecka, to za nią w cały świat gotów.
- Oj prawda, bydlę się nie tak łacno narowi do szkody jak chłop niektóry...
Plotły, ledwie się już ruchając przy robocie, a Hanka szła wciąż jednako i jakby z rozmysłu
pogadując z napotkanymi, chocia i nie wiedziała, co mówi ni co odpowiadają, bo w głowie
miała to jedno, że Antek wrócił i na nią czeka.
- I z Rochem przyszedł? - pytała jedno w kółko.
- A z Rochem! Dyć już wam mówiłam!
- A jaki, co? Jaki?
- Wiem to jaki? Przyszedł i zaraz z progu pyta: kaj Hanka? Powiedziałam i zarno w te
pędy po was, no i tyla!
- Pytał o mnie! Niech ci Pan Jezus... Niech ci... - zaniesła się radością.

Strony:
