Dostępne lektury:

Polecane strony:

  • W przerwach w czytaniu książek polecam Lineage 2, wszystko o doskonałej grze jaką jest na stronie L2 Polska, lineage 2 polska. Zapraszamy w wolnej chwili do zapoznania się z ta grą.
  • Fachowa reklama dla bibliotek i nie tylko www.saskastudio.pl, zapewni właściwą promocję każdej bibliotece.
  • kancelaria notarialna Olsztyn

Lektury on-line Olsztyn: Chlopi

Tomy: 1 2 3 4

oczyścił a skrzepił, narodu różnego zobaczył, wspominków nazbierał i zbył się chociaż na ten
dzień jeden wszelakich turbacji!
To i obycznie, co gospodarze najpierwsze czy biedota, komorniki czy proste dziadygi, a
wszystko się weseliło pospólnie; czyniąc taki rozgwarzony i rozkolebany gąszcz kole kramów,
że i przecisnąć się tam było niełacno. A juści, co najrozgłośniej gadały kobiety gnietąc
się jedna przez drugą do bud, abych chociaż się dotknąć i napatrzyć onych śliczności.
Szymek był właśnie kupił Nastusi bursztyny, wstęgów i chustkę czerwoną, przystroiła się
zaraz, i chodzili od kramu do kramu trzymając się wpół, radośni wielce i jakoby pijani uciechą.
Łaziła z nimi Józka, targując jeno i oglądając różnoście porozkładane na stołach, a coraz i
z żałosnym wzdychaniem przeliczała tę swoją mizerną złotówczynę.
Jagusia plątała się kajś niedaleko od nich udając, że nie spostrzega brata. Chodziła sama,
dziwnie smutna i zgnębiona. Nie cieszyły jej dzisiaj ni te rozwiane wstęgi, ni granie katarynki,
ni ten ścisk i wrzaski. Szła z drugimi, porwana tłokiem, i tam stawała, kaj insi stawali, tam
dreptała, kaj ją pchali, nie wiedząc całkiem, po co przyszła i dokąd idzie.
Przysunął się do niej Mateusz i szepnął pokornie:
- Dyć mnie nie goń od siebie.
- Hale, odpędzałam cię to kiedy?
- Abo raz! Nie sklęłaś me to, co?
- Niepoczciwie rzekłeś, to i musiałam. Któż me... - przymilkła nagle.
Jasio przeciskał się z wolna przez tłumy w jej stronę.
- I on na odpust! - szepnął Mateusz wskazując księżyka, któren się bronił ze śmiechem,
aby go nie całowali po rękach.
- Kiej dziedzicowy syn! Jak się to wybrał! Dobrze baczę, jak to jeszcze niedawno wyrywał
za krowimi ogonami.
- A juści, gdzieby zaś taki krowy pasał - przeczyła niemile dotknięta.
- Rzekłem. Pamiętam, jak go to raz organista sprał, że krowy puścił w Pryczkowy owies,
a sam se spał kajś pod gruszą...
Jaguś odeszła i chociaż nieśmiało, przepychała się ku niemu, roześmiał się do niej, ale że
patrzeli w niego kiej w tęczę, odwrócił oczy i nakupiwszy w kramie obrazików, zaczął je rozdawać
dzieuchom i kto chciał.
Stanęła naprzeciw kiej wryta, zapatrzona w niego rozgorzałymi oczami, a z warg czerwonych
polał się cichy lśniący pośmiech; słodziuśki niby te miody.
- Naści, Jaguś, swoją patronkę - wyrzekł wtykając jej obrazik, ręce się ich spotkały i rozbiegły
kiej sparzone.
Wzdrygnęła się, nie śmiejąc ust otworzyć. Mówił jeszcze cosik, ale jakby utonęła w jego
oczach i nic prawie nie pomiarkowała.
Rozdzieliła ich gęstwa, że schowawszy za gors obrazik, długo toczyła oczami po ludziach.
Nie było go już nikaj, poszedł do kościoła, gdyż przedzwonili na nieszpór, ale ona
cięgiem go miała na oczach.
- Widzi się kiej ten świątek! - szepnęła bezwolnie.
- Toteż dzieuchy dziw ślepiów za nim nie pogubią. Głupie, nie la psa kiełbasa.
Obejrzała się prędko, Mateusz stał pobok.
Mruknęła ni to, ni owo, chcąc się od niego odczepić, ale szedł nieodstępnie, długo coś
sobie ważył, aż zapytał:
- Jaguś, a co matka rzekli na Szymkowe zapowiedzie?
- A cóż, kiej chce się żenić, to niech się żeni, jego wola.

Strony:
