Dostępne lektury:

Polecane strony:

  • W przerwach w czytaniu książek polecam Lineage 2, wszystko o doskonałej grze jaką jest na stronie L2 Polska, lineage 2 polska. Zapraszamy w wolnej chwili do zapoznania się z ta grą.
  • Fachowa reklama dla bibliotek i nie tylko www.saskastudio.pl, zapewni właściwą promocję każdej bibliotece.
  • kancelaria notarialna Olsztyn

Lektury on-line Olsztyn: Chlopi

Tomy: 1 2 3 4

a ziemi nie przybywa... jeszcze niecoś lat, a zbraknie la wszystkich... - Kichał rzęsiście.
- A bo to już dzisiaj we wsi nie ciasno! - rzekła kowalowa.
- Prawda, a kiej się chłopaki pożenią, to już la ich dzieci nie ostanie i po morgu, juści...
- To we świat iść muszą! - zauważył Rocho.
- Z czym to pójdą? z gołymi pazurami ten wiater zagrabiać?
- A Niemcy ano na Słupi wykupiły dziedzica i teraz się stawiają... po dwie włóki na osadę
- mówił Rocho dość smutnie.
- Juści... powiadali o tym... hale Niemcy naród inszy, uczony i zasobny, handlują wespół
z Żydami, a krzywdą ludzką se pomagają... a niechby tak po chłopsku z gołymi palicami
chytały się ziemie, to by i trzech siewów nie przetrzymały... i co do jednego wykupiły... W
Lipcach ciasno, duszą się ludzie, a tamten ma tylachna pola, że ugorem prawie leży... - wskazał
dworskie ziemie za młynem, wzgórzem pod las biegnące, kaj czerniały łubinowe stogi.
- Na Podlesiu?
- Rychtyk przyległe do naszych, w sam raz do wykupna, ze trzydzieści gospodarstw tam
by wymierzył, juści... ze trzydzieści... ale bo to dziedzic przeda, kiej mu pieniędzy nie potrza?...
bogacz taki...
- Hale! bogacz, a kręci się za groszem kiej piskorz za błotem, że już od chłopów pożycza
i kaj ino może. Żydy go przyduszają o swoje, co na las dały, podatki winien, dworskim nie
płaci, jeszczek ordynarii na Nowy Rok należnej nie dostały, wszędzie winien, a skąd to weźmie
oddać, kiej boru zabronił urząd ciąć, póki się z chłopami nie ugodzi? Nie wysiedzi on
długo na Woli, nie! Powiadali, co się już za kupcami ogląda... - rozgadała się niespodzianie
kowalowa, ale kiej Rocho chciał ją więcej pociągnąć za język, zacięła się jakoś i zbywszy go
bele czym, dzieci zwołała i do dom poszła.
- Sporo musi wiedzieć od swojego, jeno się boja popuścić... Juści, że przyległe ziemie
rodne, łąki dwukośne, juści... - rozmyślał głośno stary, wpatrzony w podleskie pola, kaj widać
było za stogami dachy zabudowań folwarcznych, jeno że Rocho nie słuchał, bo dojrzawszy
Kozłową stojącą nad stawem z kobietami, poszedł do nich prędko.
- Hi... hi... zmogły dziedzica... Mój Jezu, a pożywiłybv się chłopy niezgorzej... Juści...
druga wieś by stanęła, rąk nie zbraknie ni głodnych na ziemie... juści... - rozmarzył się Bylica
dyrdając za dziećmi, bo jaże na drogę się wytoczyły.
Na nieszpory zaczęli dzwonić.
Słońce się już przetaczało ku borom i drzewa poczęły kłaść długie cienie na drogi i staw,
a przedwieczorna cichość tak przywalała świat, że słychać było dalekie jeszcze dudnienie
wozów, krzyki ptactwa na ogorzeliskach i ciche, przejmujące granie organów w kościele.
Że zaś powracały już niektóre z miasta, zaklekotały od trepów wszystkie mostki, tak biegli
nowin posłuchać.
Zaś po nieszporach, o samym zachodzie, dobrodziej pojechał drogą do Wólki. Jambroży
powiedział, że do dworu na bal, a zaraz po jego wyjeździe organisty z całym domem walili w
goście do młynarzów; Jasio wiódł matkę sielnie zestrojoną i wesoło pozdrawiał dzieuchy,
wyzierające z opłotków.
Zmierzch się roztrząsał cichy po ziemiach, słońce zaszło i zorze się rozlewały coraz szerzej,
że z pół nieba stanęło w krwawych ogniach, kieby tym zarzewiem przysypane, wody się
krwawo zatliły i szyby rozgorzały, od miasta zaś coraz więcej nadjeżdżało wozów i coraz
rozgłośniej wrzały krzyki przed domami.
Hanki jeno nie było widać, ale mimo to przed chałupą gwarno było i wesoło; dzieuch rówiesnych
naszło się do Józki, że kiej te szczygły świergotliwe obsiadły przyźbę i ganek, zabawiając
się prześmiechami z Jaśkiem Przewrotnym, któren przyleciał za Nastusią, choć go ta

Strony:
