Dostępne lektury:

Polecane strony:

  • W przerwach w czytaniu książek polecam Lineage 2, wszystko o doskonałej grze jaką jest na stronie L2 Polska, lineage 2 polska. Zapraszamy w wolnej chwili do zapoznania się z ta grą.
  • Fachowa reklama dla bibliotek i nie tylko www.saskastudio.pl, zapewni właściwą promocję każdej bibliotece.
  • kancelaria notarialna Olsztyn

Lektury on-line Olsztyn: Chlopi

Tomy: 1 2 3 4

Słońce już bokiem zaglądało rozczerwieniając mrocznawą izbę, ptaki radośnie ćwierkały
w sadzie, podnosiło się ciepło, bo z dachów kieby szklanymi paciorkami spływał przymrozek,
a przez wywarte okno wraz z wietrzykiem porannym buchał krzyk gęsi trzepiących się w
stawie.
Krzątała się po izbie kiej szczygieł, z cichą przyśpiewką, boć to niedziela była i czas nadchodził
szykowania się do kościoła z palmami, już owe pędy łozy czerwonej, pokryte srebrzystymi
kotkami, stały w dzbanku od wczoraj, pomdlałe nieco, że to im wody zapomniała
nalać. Poczęła je właśnie troskliwie cucić, gdy Witek wrzasnął przez drzwi:
- Gospodyni kazali, byście swoją krowę napaśli, aż z głodu ryczy!
- Powiedz, że wara jej do krowy mojej! - odkrzyknęła w cały głos nasłuchując, co tamta
wyszczekuje na odzew.
- A pyskuj, póki ci gęba nie ustanie: nie dowiedziesz me dzisiaj do złości!
I jęła najspokojniej wybierać ze skrzyni ubiory rozkładając je po łóżku, rozpatrując, w jakie
by się przyodziać do kościoła; naraz, kiej ta chmura padnie na słońce, iż się wszystek
świat przyciemni, tak ci i w niej dziwnie pomroczało. Po cóż się to przybierać będzie i stroić?
dla kogo?
La tych babskich ślepiów, zazdrośnie taksujących każdą jej wstążkę i potem za to obnoszących
ją na ozorach?
Odbiegła strojów z niechęcią i siadłszy w oknie czesała jasne, bujne włosy, smutnie spozierając
na wieś, w słońcu już całą i w topliwych rosach połyskującą; domy kajś niekaj przebielały
się ze sadów i słupy niebieskich dymów buchały w górę, zaś na drodze, po drugiej
stronie stawu, całkiem przysłonionej drzewcami, przechodziły niekiedy kobiety, bo widziała
czerwień wełniaków odbitą we wodzie i jak się przesuwały wskroś mdlejących już cieniów
drzew nadbrzeżnych; potem gęsi przepływały białymi sznurami, że się wydawało, jakoby
płynęły wskroś modrej topieli nieba odbitego, ostawiając za sobą te czarniawe, półkoliste
kręgi kiej węże cicho pełznące; to chybotliwe jaskółki przewijały się niziutko łyskając białymi
brzuchami, a gdziesik znowu u wodopojów krowy porykiwały lub pies naszczekiwał.
Zagubiła wnet pamięć tych rzeczy topiąc oczy w górze, wysoko, gdzie na modrym niebie
pasły się stada chmur, białym, wełnistym barankom podobne, bo gdziesik spod nich, w wysokościach
ciągnęło jakieś niedojrzane ptactwo, że jeno krzyk długi a jękliwy rozsypywał się
nad ziemią rzewliwie, aż ją od tych głosów sparło cosik pod piersiami, a nagła, z dawna już
czająca się tęsknica ścisnęła serce, że wodziła przygasłymi oczyma po rozruchanych drzewach
po wodzie, kaj i owe chmury zdały się płynąć zanurzone w niebieskościach, po wszystkim
świecie, nic jeno nie rozpoznając spoza wezbranej tęskności, że łzy ważne pociekły po
zbladłych policzkach kieby te paciorki lśniące rozerwanego różańca i suły się wolno jedna za
drugą, i gdziesik na samo dno duszy spływały.
Mogła to zmiarkować, co się jej stało?
Jeno czuła, iż ją cosik rozpiera, podrywa i ponosi, że oto poszłaby na kraj świata, gdzie
oczy poniesą, gdzie jeno powiedzie ta tęskność niezmożona. I płakała tak bezwolnie i prawie
bezboleśnie, jako to drzewo, obciążone kwiatem w wiośniane poranki, kiej słońce przygrzeje,
a wiatry zakolebią, rosi obficie, wpiera się w ziemię, nabrzmiewa sokami rodnymi, a kwietne
gałęzie ku niebu podaje...
- Witek! a poproś pięknie tej dziedziczki na śniadanie! - wrzasnęła znowu Hanka.
Jagna, kieby przecknęła, otarła łzy, doczesała włosów i poszła śpiesznie.
W Hanczynej izbie już wszyscy siedzieli przy śniadaniu. Z michy kurzyły się ziemniaki,
właśnie je była Józka omaszczała śmietaną przesmażoną z cebulą, gdy reszta już bodła łychami

Strony:
