Dostępne lektury:

Polecane strony:

  • W przerwach w czytaniu książek polecam Lineage 2, wszystko o doskonałej grze jaką jest na stronie L2 Polska, lineage 2 polska. Zapraszamy w wolnej chwili do zapoznania się z ta grą.
  • Fachowa reklama dla bibliotek i nie tylko www.saskastudio.pl, zapewni właściwą promocję każdej bibliotece.
  • kancelaria notarialna Olsztyn

Lektury on-line Olsztyn: Chlopi

Tomy: 1 2 3 4

owiec, kiedy je z nagła pies obgoni, gniew się gdziesik podział, ten pęd mocy prysnął, gwar
umilkł, że rozglądali się po sobie, jakby przecknięci z głębokiego snu, przestępowali z nogi na
nogę, drapali się po łbach, coś niecoś przerzekali, a że niejednemu wstyd się robiło, to jeno
spluwał, czapę naciskał i chyłkiem przebierał się z gromady, która kiej ta woda rozlewała się
po drodze i ginęła z wolna rozciekając się po opłotkach i chałupach. Kozłowa jedna mimo
wszystko jazgotała głośno i wygrażający się Jagnie i Antkowi, ale widząc, że ją wszyscy odstąpili,
naklęła, by sobie ulżyć złości, skłóciła się z Rochem, któren jej słowa prawdy powiedział,
i poszła na wieś, że w końcu ostało ludzi mało wiele i ci, którzy czuwali nad pogorzelą i
strzegli, by w razie odnowy ognia dać pomoc.
Ostał się w podwórzu i kowal, ale tak zeźlony tym, co się stało, że milczał, kręcił się niespokojnie,
zaglądał po kątach i raz po raz przeganiał Łapę, któren wciąż za nim naszczekiwał
i docierał...
Boryna zaś nie pokazał się ani razu przez cały ten czas, powiadali, że zakopał się w pierzyny
i śpi, jedna tylko Józka, z zapuchłymi od płaczów oczami, wyzierała przed chałupę na
naród i kryła się z nawrotem, że sama Jagustynka obrządzała gospodarstwo, ale i stara była
dzisiaj kiej osa, kąśliwa i nieprzystępna jak nigdy, że bali się jej pytać, bo tak odpowiadała, iż
jakby kto pokrzyw polizał.
Zaś o samym południu przyjechał pisarz ze strażnikami i jęli opisywać pogorzel i badać
przyczyny pożaru, to juści, że i reszta narodu rozpierzchła się na wsze strony, bych czasem
nie pociągnęli do świadczenia.
Drogi z nagła opustoszały prawie całkiem, prawda, że i śnieg walił bezustannie, a nawet
jeszcze mokrzejszy, bo nim tknął ziemi, topniał i grząską młaką pokrywał wszystko, w chałupach
natomiast wrzało kieby w ulach, bo w Lipcach tego dnia zrobiło się jakoby święto niespodziane,
mało kto co robił i pamiętał o czym, że gdzieniegdzie krowy jęczały przy pustych
żłobach, a jeno radzono wszędzie, często ktoś się przemykał z chałupy do chałupy, baby latały
z ozorami, nowiny krążyły kiej wrony z komina do komina, a w oknach i przed drzwiami,
to w opłotkach wyzierały rozciekawione twarze, czekające, czy też Antka powiezą strażniki!
Ciekawość i zniecierpliwienie rosło z godziny na godzinę, a nie wiada było nic pewnego,
bo co trochę ktosik wpadał zziajany i powiedał, że już po Antka poszli, drudzy zaś przysięgali,
że strażników pobił, wyrwał się z więzów i w cały świat poszedł, a insi zaś zasię znowu co
innego pletli.
To zaś ino było prawdą, że Witek latał do karczmy po gorzałkę i że z komina Borynowego
sielnie się kurzyło, miarkowali z tego, co jakąś warzę la strażników narządzają.
A już pod sam wieczór przejechała wójtowa bryka z pisarzem i strażnikami, ale bez Antka!
Zdumienie i rozczarowanie zawodu ogarnęło wieś, boć wszyscy byli pewni, że go zakutego
w kajdany powiezą do kreminału, próżno się głowili a deliberowali, co stary zeznał do
protokółu, wiedział jeno o tym wójt i sołtys, ale ci nie chcieli nic powiadać, więc ciekawość
wzrosła niepomiernie i snuły się przypuszczenia coraz insze i zgoła niepodobne do wiary...
Noc się z wolna zrobiła ciemna i dość cicha, śnieg był przestał padać i brało jakby na
przymrozek, bo choć chmurzyska bure przeganiały po niebie, ale gdzieniegdzie, w przerwach
wysokich, błysnęła gwiazda wyiskrzona i ostry powiew ściskał zdziebko rozmiękłe śniegi, że
chrupały pod nogami, po chałupach błyskały światła, i ludzie, kupiąc się po ciasnych izbach
przed ogniskami, uspokajali się po całodziennych wzruszeniach, nie przestając jednak snuć
domysłów i przypuszczeń!
Bo juści materii nie brakowało, jeśli bowiem Antka nie zabrali, to nie on spalił, więc kto?

Strony:
