Dostępne lektury:

Polecane strony:

  • W przerwach w czytaniu książek polecam Lineage 2, wszystko o doskonałej grze jaką jest na stronie L2 Polska, lineage 2 polska. Zapraszamy w wolnej chwili do zapoznania się z ta grą.
  • Fachowa reklama dla bibliotek i nie tylko www.saskastudio.pl, zapewni właściwą promocję każdej bibliotece.
  • kancelaria notarialna Olsztyn

Lektury on-line Olsztyn: Chlopi

Tomy: 1 2 3 4

ich było, a każdy z osobna szedł, z paradą, a puszył się, wynosił i po ławkach przed:
wielkim ołtarzem zasiadał, i pierwszeństwo brał przed innymi, dufny w bogactwo swoje - a
kobiety ich były z książkami, w czepeczkach białych, wiązanych pod brodę, i w katanach z
cienkiego sukna... a potem jeszcze szli z wsi dalszych, z przysiółków różnych, z domów w
lasach rozsypanych, z trackich bud, ze dworów, że kto by tam zapamiętał i wyliczył!...
A między tym gąszczem zwartym, kolebiącym się i szumiącym jak bór, gęsto się bieliły
kapoty Lipczaków i czerwieniały chusty kobiet.
Kościół był zapchany do cna, aż do tego ostatniego miejsca w kruchcie, że którzy byli
ostatni, to już na mrozie pod drzwiami pacierz mówili.
Ksiądz wyszedł ze mszą pierwszą, organy zagrały, a naród się zakołysał, pochylił i na
kolana padł przed majestatem Pańskim.
I już cicho było, nikt nie śpiewał, a modlił się każdy wpatrzony w księdza i w tę świeczkę,
co płonęła wysoko nad ołtarzem, organy huczały przyciszoną a tak tkliwą nutą, że mróz
szedł przez kości, czasem ksiądz się odwrócił, rozkładał ręce, powiadał w głos łacińskie
święte słowo, to naród wyciągał ramiona, wzdychał głęboko, pochylał się w skrusze pobożnej,
bił się w piersi i modlił żarliwie.
Potem zaś, gdy się msza skończyła, ksiądz wlazł na ambonę i prawił długo, nauczał o
tym dniu świętym, przestrzegał przed złem, gromił, rękami wytrząchał i grzmiał tym słowem
palącym,- że jaki taki westchnął ciężko, kto się bił w piersi, kto się w sumieniu z win kajał,
kto się zamedytował, któren znów co miętszy, a kobiety zwłaszcza, płakał - bo ksiądz mówił
gorąco a tak mądrze, że każdemu to szło prosto do serca i do rozumu, juści, że tym ino, co
słuchali, bo wiela było takich, których śpik morzył z gorąca.
A dopiero przed drugą mszą, kiej już naród skruszał nieco modleniem się, huknęły znowu
organy i ksiądz zaśpiewał:
W żłobie leży, któż pobieży.
Naród się zakołysał, powstał z klęczek, wraz też pochwycił nutę i pełnymi piersiami, a z
mocą ryknął jednym głosem:
Kolędować małemu !
Zatrzęsły się drzewa i zadygotały światła od tej serdecznej wichury głosów.
I już, tak się zwarli duszami, wiarą i głosami, że jakby jeden głos śpiewał i bił pieśnią
ogromną, ze wszystkich serc rwiącą, aż pod te święte nóżeczki Dzieciątka.
Gdy już i drugą mszę wysłuchali, organista jął wycinać kolędy na taką skoczną nutę, że
ustoić było trudno, to się kręcili, przedeptywali, odwracali do chóru i wesoło pokrzykiwali
kolędy za organami.
Jeden ino Antek nie śpiewał z drugimi, przyszedł był z żoną i ze Stachami, puścił ich naprzód,
a sam ostał przy ławkach, nie chciał już zabierać dawnego miejsca pomiędzy gospodarzami
przed ołtarzem, właśnie się był rozglądał, gdzie by przysiąść, kiedy spostrzegł ojca
wraz z całym domem, przepychali się środkiem, a Jagna szła na przedzie.
Usunął się pod świerk i już z niej oka nie spuścił, bo widna była z dala przez wzrost, siadła
w ławce z brzega zaraz, przy przejściu - nawet nie myśląc o tym i nie wiedząc, cisnął się
przez gęstwę uparcie, aż dostał się obok niej, a gdy podczas mszy przyklękali, uklęknął i tak
się przychylił, że głową dotykał jej kolan.
Nie spostrzegła go od razu, bo stoczek, przy którym modliła się na książce, rozkrążał tak
mdłe światło i gałęzie świerków tak przysłaniały, że nic pobok nie dojrzała, dopiero w czasie
Podniesienia, gdy uklęknęła i bijąc się w piersi pochyliła głowę - spojrzała w bok bezwiednie
zamarło jej serce, skamieniała z radości, nie śmiała się ruszyć, nie śmiała spojrzeć po raz drugi,
bo snem się jej wydało to widzenie, majakiem, niczym więcej... Przywarła oczy i długo,

Strony:
